1/ Gia công CNC
Máy CNC gia công các chi tiết khuôn với độ chính xác đến 0,02mm (lý thuyết có thể đạt tới 0,001mm).

2/ Gia công EDM
EDM (Electrical Discharge Machining) là công đoạn gia công các phần chi tiết không gia công được bằng CNC, ví dụ như các góc vuông, các rãnh quá hẹp (dưới 0,8mm) và sâu …
EDM sử dụng các điện cực đồng đỏ, ăn mòn phôi kim loại bằng tia lửa điện.