Quy trình sản xuất khuôn nhựa

1/ Tiếp nhận mẫu đặt hàng
Mẫu đặt hàng có thể là bản vẽ phác, bản vẽ kỹ thuật hoặc các file 3-D.

2/ Thiết kế mẫu
Sản phẩm được thiết kế bằng phần mềm 3-D chuyên dụng. Mẫu thiết kế thể hiện toàn bộ các đặc tính yêu cầu của sản phẩm như khối lượng, các chi tiết đặc biệt…

3/ Thiết kế khuôn
Khuôn bao gồm nhiều cấu phần: Hệ thống định vị, bộ phận cấp phối nguyên liệu, hệ thống đường nước giải nhiệt, các bộ phận trượt tự động, hệ thống phục hồi vị trí, hệ thống lói sản phẩm…
Thiết kế khuôn là công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm. Độ chính xác của sản phẩm, độ bền của khuôn, thời gian hoàn tất khuôn… phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn này.

4/ Lập trình NC
Lập trình NC là công đoạn tạo các trình để điều khiển Trung tâm Gia công Điều khiển Kỹ thuật số (máy CNC). Trình chứa các đoạn mã G-Code điều khiển toàn bộ vận hành của máy CNC bao gồm: Tốc độ trục chính, tốc độ gia công, chế độ gia công…

5/ Gia công CNC
Máy CNC gia công các chi tiết khuôn với độ chính xác đến 0,02mm (lý thuyết có thể đạt tới 0,001mm).

6/ Gia công EDM
EDM (Electrical Discharge Machining) là công đoạn gia công các phần chi tiết không gia công được bằng CNC, ví dụ như các góc vuông, các rãnh quá hẹp (dưới 0,8mm) và sâu …
EDM sử dụng các điện cực đồng đỏ, ăn mòn phôi kim loại bằng tia lửa điện.

7/ Lắp ráp khuôn
Công đoạn lắp ráp khuôn tiếp nhận toàn bộ chi tiết khuôn đã hoàn tất khâu CNC, gia công thêm các phần như: Khoan đường nước giải nhiệt, tạo các chi tiết của đường dẫn nhựa, hoàn tất các vị trí siết bu-lon, hoàn tất các hệ thống trượt tự động, lắp ráp các ti và bạc dẫn hướng, hoàn tất hệ thống lói sản phẩm, hoàn tất bề mặt chi tiết tạo sản phẩm (đánh bóng, làm nhám, tạo hoa văn hay chuyển mạ Crom…)… và lắp ráp khuôn hoàn chỉnh.

8/ Ép thử
Máy ép nhựa được lựa chọn tùy theo sản phẩm. Các thông số quan trọng là lực đóng kềm và khối lượng nhựa mỗi lần ép.

 

 

9/ Hoàn tất
Mẫu ép thử được kiểm tra toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.
Các chỉnh sửa khuôn được tiến hành cho lần ép mẫu hoàn chỉnh.
Mẫu hoàn chỉnh được xét duyệt để làm mẫu đối chứng cho công đoạn sản xuất hàng loạt.