1/ Thiết kế mẫu
Sản phẩm được thiết kế bằng phần mềm 3-D chuyên dụng. Mẫu thiết kế thể hiện toàn bộ các đặc tính yêu cầu của sản phẩm như khối lượng, các chi tiết đặc biệt…

2/ Thiết kế khuôn
Khuôn bao gồm nhiều cấu phần: Hệ thống định vị, bộ phận cấp phối nguyên liệu, hệ thống đường nước giải nhiệt, các bộ phận trượt tự động, hệ thống phục hồi vị trí, hệ thống lói sản phẩm…
Thiết kế khuôn là công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm. Độ chính xác của sản phẩm, độ bền của khuôn, thời gian hoàn tất khuôn… phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn này.